Vrij vragen
Leerlingen van 5 t/m 16 jaar zijn leerplichtig. Om vrij te vragen voor bijzondere omstandigheden (u kunt hierbij denken aan rouw of trouw) of voor een vakantie buiten de schoolvakanties om dient u één van onderstaande formulieren in te vullen. 

Aanvraagformulier vrij vragen voor bijzondere omstandigheden
Dit formulier kan gebruikt worden voor het vrij vragen ‘rouw en trouw’, maar ook voor de ‘snipperdag’ die eenmaal per schooljaar kan worden ingezet.

Aanvraagformulier vakantie en verlof
Dit formulier kan gebruikt worden voor het vrij vragen vakantie buiten de schoolvakanties.

 
U kunt het betreffende formulier uitprinten, op papier invullen en bij de directeur afgeven, maar u kunt het formulier ook digitaal invullen en per mail versturen naar hetkompas@pco-n.nl. 
 
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
 
 
Inzet snipperdag
Sinds schooljaar 2023-2024 kunnen ouders/verzorgers ervoor kiezen om één extra vrije dag, ook wel snipperdag, in te zetten voor hun kind(eren). Dit kan bijvoorbeeld aansluitend aan een weekend of vakantie. De snipperdag dient in zijn geheel opgenomen te worden en kan dus niet gesplitst worden in een ochtend en middag. Daarnaast kan de snipperdag niet ingezet worden tijdens de toetsweek(/weken). U kunt deze snipperdag aanvragen bij de directeur door het formulier bijzondere omstandigheden in te vullen en hierbij aan te geven dat u hiervoor ‘de snipperdag’ wilt inzetten.