Als daltonschool staan wij voor de vijf kernwaarden van het daltononderwijs: verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit. Om effectief te kunnen zijn, moeten we duidelijke uitgangspunten hebben. Deze geven we weer in onze missie en visie. Zo kunnen wij als team werken aan dezelfde doelen. Afspraken die we hierover maken worden geborgd in het daltonboek.

Het Daltonboek

Het daltonboek laat zien hoe wij op CDS Het Kompas over onderwijs denken. Het laat ook zien waarom wij voor Dalton kiezen. In het boek staat beschreven hoe wij ons daltononderwijs gestalte geven, het is voor ons als leerkrachten een leidraad. Bij wisselingen van leerkrachten, voor korte of langere termijn, geeft het daltonboek direct een duidelijk beeld van het onderwijs op onze school. Ook ouders, nieuw, of al verbonden aan onze school kunnen doormiddel van dit boek een duidelijk beeld krijgen van Dalton op onze school.

Klik hieronder voor een downloadversie van het daltonboek.

Daltonboek 2.0