Op basisschool Het Kompas is de ouderbetrokkenheid hoog. Ouders en verzorgers zetten zich op eigen wijze in voor de leerlingen en de school. Wie kan helpt als vrijwilliger bij verschillende activiteiten in en rondom school. Een aantal ouders neemt zitting in de ouderraad of medezeggenschapsraad.