De ouderraad (OR) organiseert en biedt hulp bij activiteiten in en rondom school. Het gaat om de organisatie van verschillende feesten, zoals de paasmaaltijd en het Sinterklaasfeest. Ook verzorgt de OR onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw en het plein en worden activiteiten opgezet waarmee geld wordt opgehaald voor de leerlingen en onze school. Daarbij valt te denken aan de oudijzeractie en de pleinmarkt.

De OR mag desgevraagd of uit eigen beweging advies aan de medezeggenschapsraad over met name aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan.

De ouderraad wordt op dit moment gevormd door:

Arno Hekman (Voorzitter)
Angelique Seinen
Jenine van Spijker
Johan Reurink
Monique Vonder
Jolanda Stegerman
Arjan Grootemarsink (personeelsgeleding)

Als u vragen of suggesties hebt, kunt u ons mailen: or-kompas@pco-n.nl