Werkgroepen

Naast de (G)MR en de OR kent CDS Het Kompas verschillende ‘werk’groepen waarin ouders participeren:

Het kriebelteam

Om luizen buiten de schooldeuren te houden, worden alle leerlingen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis en neten. Een team van enthousiaste ouders, ook wel het kriebelteam, controleert elke eerste woensdag na een schoolvakantie alle leerlingen. Deze data staan ook vermeld in de jaarkalender. Wanneer er bij uw kind hoofdluis of neten worden aangetroffen, neemt de groepsleerkracht contact met u op en ontvangen alle ouders een ‘luizenalarmbrief’ via Parro. Uiteraard wordt hier discreet mee omgegaan. U kunt dan thuis een behandeling starten. Na twee weken volgt opnieuw een schoolbrede controle.

Wanneer uw kind tussentijds last krijgt van luizen/neten, wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht? Ook in dat geval wordt er een ‘luizenalarmbrief’ gestuurd via Parro, zodat andere ouders/verzorgers hun kinderen extra kunnen controleren. Contactpersoon van het kriebelteam is Jenine van Spijker. Zij  is te bereiken via mail: jeninevanspijker@hotmail.com

Luizenshampoo is niet goedkoop. Check gerust de website kindregeling Dalfsen eens om te kijken of u in aanmerking komt voor de vergoeding hiervan.

Redactie Bellegiet

Judith van Brakel, Lottie Dalessi, Karin Grooteboer, Marije Boer en Esther Buitenhuis vormen samen de redactie van de ‘Bellegiet’. De schoolkrant van CDS Het Kompas. Samen met de kinderen en leerkrachten van Het Kompas streven zij ernaar om twee keer per jaar de Bellegiet mee te geven aan de kinderen. Eentje voor de kerst en eentje voor de zomervakantie. Leuk voor iedereen die graag meekijkt en leest met de belevenissen en verhalen van de kinderen van Het Kompas! De redactie Bellegiet is te bereiken via e-mail: bellegietkompas@pco-n.nl

Verkeerouders

We hebben eigen verkeersouders die zich sterk maakt voor een verkeersveilige schoolomgeving en effectief verkeersonderwijs. Verkeersouders onderhouden het contact met de gemeente, eventueel politie, en Veilig Verkeer Nederland. Ook stellen zij samen met de directie een jaarplan op met activiteiten waardoor kinderen beter inzicht krijgen in hun eigen verkeersgedrag en dat van medeweggebruiker. Alle ouders kunnen de verkeersouders inschakelen bij verkeersonveilige situaties op de route van huis naar school. Ook is de verkeersouder betrokken bij de verkeersactiviteiten zoals ‘Streetwise’, ‘Dode hoek’, een fietskeuring en natuurlijk het verkeersexamen.