Visie & Missie

 

“Op Het Kompas vaart ieder zijn eigen koers”

 

Het Kompas is een open Christelijke daltonschool waar iedere leerling welkom is. Onze leerlingen,
maar ook leerkrachten, kunnen, met het kompas in de hand, hun eigen koers varen. Ieder ontwikkelt
op zijn eigen manier, zijn eigen talenten en vaardigheden. Het Kompas geeft daarbij sturing: we leren
dat het belangrijk is respectvol met elkaar om te gaan, oog te hebben voor elkaar en de wereld om
ons heen. We leren verantwoordelijk te zijn voor ons eigen handelen en leerproces, te kunnen
samenwerken en zelfstandig te zijn. Door te reflecteren op ons eigen handelen, kunnen we efficiënter
verder groeien. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich tot positieve deelnemers van de samenleving van
morgen. Een samenleving waarin zij zich vrij, zelfstandig én samen kunnen bewegen.

 

Onze visie

Wij zijn een open Christelijke daltonschool waar iedere leerling in principe welkom is. Bij ons op
school leren we onze leerlingen te leren met hun hoofd, hart en handen. Naast de basisvaardigheden
op het gebied van taal en rekenen, leren onze leerlingen ook hun eigen talenten te herkennen én te
ontwikkelen. Daarnaast leren we de kwaliteiten van anderen te waarderen. Op deze manier leren
onze leerlingen dat ze zelfstandig en ook samen kunnen leren. Ze leren zelf verantwoordelijkheid te
dragen voor hun eigen ontwikkeling en zo het maximale uit zichzelf te halen. Iedereen is anders en
leert dus op een andere manier, wij willen dat iedere leerling zijn eigen leerroute kan maken. Zo
helpen we iedereen zich klaar te maken voor de toekomst van morgen.

 

Lees meer… (visiedocument, opent in nieuw tabblad.)