Ouderraad

 

De OR verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals de organisatie van de inzameling van het oud papier en oud ijzer, het school- en tuinonderhoud, de rommelmarkt, de organisatie van verschillende feesten en het beheer van het schoolfonds. Daarnaast geeft de ouderraad desgevraagd of uit eigen beweging advies aan de medezeggenschapsraad over met name aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan.

Onze Ouderraad (OR) bestaat uit 5 enthousiaste ouders en een leerkracht van de school.

De ouderraad wordt op dit moment gevormd door:
Gerrita Westerman (Voorzitter)
Manouscha Braakman
Karin Grooteboer
Robbert van Opstal
Henk Russcher
Arjan Visscher
Arjan Grootemarsink (personeelsgeleding)

Als u vragen of suggesties hebt, kunt u ons mailen: or-kompas@vcpon.nl