Overblijven

 

Op maandag, dinsdag en donderdag kan ieder kind tussen de middag op school eten. Ouders die hun kind(eren) op vaste dagen en/of incidenteel willen laten overblijven, zijn wettelijk verplicht hun kind(eren) schriftelijk op te geven. De organisatie van het overblijven wordt geregeld via “Overblijven met Edith”.

Klik hier voor de informatiebrief van “Overblijven met Edith”

De kosten per dag per kind zijn €1,50.

Onze overblijf wordt gecoördineerd door 2 ouders. De overblijfcoördinatoren stellen de overblijfroosters samen, regelen de financiën, onderhouden het contact met de overblijfouders en organiseren jaarlijks de evaluatievergadering.