Welkom op de pagina van onze groep!

In onze klas leren we elke dag met en van elkaar. Samen met juf Gekelien (maandag en dinsdag) en meester Arjan (woensdag, donderdag en vrijdag) leren we elke dag nieuwe dingen. Dat is niet alleen rekenen en taal, maar dat zijn ook vaardigheden voor bijvoorbeeld samenwerken en eigen verantwoordelijkheid dragen.

Elke week maken we gebruik van de weektaak. Daarop staan de taken die we die week gaan doen. In het begin van de week gaan we dat inplannen, zodat we de rest van de week er aan kunnen werken. We leren dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen werk.

Sommige taken doen we alleen, andere doen we samen. Als we stil en alleen willen werken, kunnen we op een stilwerkplek gaan zitten. Willen we juist samenwerken, dan is daar een speciale samenwerkplek voor. En heb je hulp nodig? Dan is de juf of meester in de klas.

Bij de kanjertraining hebben we geleerd ons als kanjers te gedragen. Daardoor kunnen we heel goed met elkaar over dingen praten. Als er even ruzie is, lossen we dat met elkaar op.