Welkom op onze groepspagina!

Wij zijn groep 1 en 2 en hebben les van juf Gerda en meester Arjan. Daarnaast is juf Henriëtte er als leerkrachtondersteuner.

Het is fijn om van elkaar te leren en met elkaar te spelen.

Samen doen wij de Kanjertraining. Het gaat hierbij om het vertrouwen hebben in elkaar en het elkaar helpen. We leren samen te werken, te zorgen dat we samen plezier hebben en dat iedereen erbij hoort. We leren hier respectvol met onszelf, de klasgenootjes, ouders, leerkrachten en de spullen om te gaan.

Wij leren ons werk zelfstandig te maken, maar kunnen dat natuurlijk ook met een maatje doen. Daarom hebben wij samenwerkplekken in school. Als we ons echt even goed moeten concentreren op ons werk kunnen we ook naar een stilwerkplek gaan. Dat vinden we erg fijn! Net als spelen in de hoeken en werken op de werkplekken in de klas en in de hal.

Wij vinden het erg leuk dat we ook ons eigen doel mogen stellen, waar we de komende periode aan willen gaan werken! Samen met de support van onze ouders en juf en meester gaan we ervoor om onze doelen te halen. En we reflecteren ze in ons portfolio!