Absentie

 

Indien een kind een dag of een dagdeel niet naar school kan wegens ziekte, een bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, logopedist of een andere reden, dienen ouders dit te melden. Dit kan schriftelijk als van tevoren duidelijk is wanneer het verzuim gaat plaatsvinden of telefonisch door te bellen: 0529-483317.

De melding is wettelijk verplicht in verband met toetsing van ongeoorloofd verzuim én, nog belangrijker, in verband met de veiligheid van het kind. Wij willen zeker weten dat ieder kind veilig is aangekomen op school.

Bij verzuim voor bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk moet vooraf door middel van een formulier toestemming worden gevraagd bij de directeur. Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd en gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Hieronder links naar meer informatie en het aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties:

Toelichting en richtlijnen verlof

Aanvraagformulier verlof

Stroomschema verlof buiten vakanties