Onze Ouderraad (altOR) bestaat uit 5 enthousiaste ouders en een leerkracht van de school. De ouderraad wordt door de ouders van de school gekozen.

Gedurende het schooljaar is er een aantal malen overleg, hiervan worden notulen gemaakt en deze liggen ter inzage op school. Het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen ouders en school zien we als een belangrijke taak. Dit doen we door signalen van ouders door te geven aan de schoolleiding en het onderhouden van contacten met de MR.

Doel is met name om de belangen van onze leerlingen te behartigen, zodat onze school voor zowel de ouders als kinderen ervaren wordt als een veilige plek, waarin men in een open sfeer zaken bespreekbaar kan maken. .

Juist dat is belangrijk om het Kompas goed te kunnen profileren naar anderen.

Verder helpen we bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindfeest. Dit doen we altijd gezamenlijk en in overleg met de leerkrachten, tevens schakelen we daarbij zo mogelijk hulp in van andere ouders.

Alle zaken omtrent taakomschrijvingen, middelen enz. staan vermeld in ons reglement en is ook terug te vinden in onze schoolgids.

Momenteel zitten de volgende ouders in de Ouderraad:

  • Ronald Marsman
  • Ivonne Roessink
  • Bianca Blonk
  • Arnold Warmelink
  • Jeannet Spijker
  • Arjan Grootemarsink (personeelsgeleding)