Op onze school willen we de doorgaande lijn van groep één tot en met acht zo goed mogelijk ontwikkelen, passend binnen onze visie.

 

Doorgaande lijn

Een goede doorgaande lijn door de hele school betekent voor het kind dat de overgang van de ene groep naar de andere groep vloeiend verloopt en dat het onderwijs aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

 Wij denken aan:

  • de overgang van groep 2 naar 3;
  • een vloeiende overgang van het ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw naar het meer   programmagericht werken in de bovenbouw;
  • rekening houden met individuele verschillen;
  • gelijke afspraken en regels in alle groepen.(op basis van de Kanjertraining)