De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. In de MR zijn het team en de ouders elk met twee leden vertegenwoordigd. Daarnaast is vanuit de MR tevens een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); een ouderdeel en een personeelsdeel.

Via de Medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De schoolleiding legt nieuwe of gewijzigde plannen in een vroeg stadium voor aan de MR om meningen te peilen of advies of instemming te vragen.

Wettelijk is vast gelegd dat de MR adviseert of moet instemmen met o.a.:

  • - het formatieplan, waarin de personele invulling op school is vastgelegd in de schoolgids;
  • - het schoolplan, waarin o.a. de organisatie van de school, missie, doelen en leergebieden en kwaliteits- en zorgplannen zijn vastgelegd;
  • - jaarplanning & schooltijden.

 

In het medezeggenschapsreglement is beschreven welke onderwerpen langs de MR danwel de GMR gaan.

Er zijn ongeveer 5 vergaderingen per jaar. Ouders en leerkrachten die suggesties of ideeën hebben voor verbetering van de manier van werken op school kunnen die in eerste instantie kwijt bij de schoolleiding. Daarnaast kunnen ouders of leerkrachten hun vertegenwoordigers in de MR benaderen.

 

Hoe kom je in contact met de MR?

De MR doet kort verslag van haar activiteiten in de nieuwsbrief. Agenda en notulen liggen in de overblijfruimte. U bent ook welkom op onze vergaderingen. Deze zijn, tenzij anders aangegeven op de agenda, in principe openbaar. U kunt lid worden van de raad indien u door de ouders van de school wordt gekozen. De zittingsduur is minimaal 3 jaar. De teamleden regelen zelf wie er in zitting nemen in de MR.

 

De MR wordt gevormd door onderstaande leden:

Personeelsdeel:

Paula Jansen
Hester van Riesen (secretaris en GMR-lid)

Ouderdeel:

Susanne Beldman

Anouschka Klein

Als u vragen of suggesties hebt, kunt u een brief sturen (de MR postbak staat in de teamkamer) of ons mailen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.