Visie

Op onze open christelijke school willen wij ieder kind in een veilige en uitdagende omgeving de kans bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op het gebied van hoofd, hart en handen. Lees verder

 

Missie

Op onze school willen we de doorgaande lijn van groep één tot en met acht zo goed mogelijk ontwikkelen, passend binnen onze visie. Lees verder

 

Hoofd, hart en handen

Kenmerken van Het Kompas (hoofd, hart en handen)

  • Landelijk gelegen kleine school
  • Daltonschool in oprichting
  • Ruim tijd en aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven
  • Ruime aandacht voor tekenen, handvaardigheid en muziek
  • Gezamenlijke schooltuin
  • Gestructureerde aandacht voor zorgleerlingen in de eigen groep
  • Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs
  • Veel ondersteuning van bereidwillige ouders

Lees verder

 

Logo

Het logo, een eigentijds ontwerp van een ouder en tevens oud-leerling, is een symbolische weergave van de visie van Het Kompas. In warme kleurstelling zijn coördinaten, hoofd, hart en handen weergegeven. Lees verder

 

Het team

Een overzicht met teamleden vindt u hier.

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld orgaan. In de MR zijn het team en de ouders elk met twee leden vertegenwoordigd. Daarnaast is vanuit de MR tevens een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); een ouderdeel en een personeelsdeel. Lees verder

 

Ouderraad

Onze Ouderraad (OR) bestaat uit 5 enthousiaste ouders en een leerkracht van de school. De ouderraad wordt door de ouders van de school gekozen. Lees verder