Op het Kompas vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier overblijven. Alle kinderen kunnen zich hiervoor opgeven, door middel van onderstaande formulieren. We eten om 12 uur met alle kinderen tegelijk in het overblijflokaal, onder begeleiding van twee overblijfouders. We hebben een grote groep enthousiaste overblijfouders, waarvan de meesten geschoold zijn. Na het eten spelen we lekker buiten en met slecht weer in het speellokaal.

Ouders die meehelpen met het overblijven krijgen een vergoeding en korting op het tarief van de kosten. Vier keer per jaar wordt er een factuur naar de ouders gestuurd. De coördinatie van de Tussen Schoolse Opvang is in handen van Anja ten Kate en Agnes Roos.

Download hieronder de formulieren voor het overblijven.