Wij vinden het als school heel belangrijk om u als ouder zoveel als mogelijk bij onze school te betrekken. Daarom inventariseren we elk jaar wat u als ouder in dat schooljaar voor onze school zou kunnen betekenen zodat wij daar goed op in kunnen spelen.