In 2006 hebben een aantal ouders van het Kompas het initiatief genomen om te starten met een gebedsgroep voor de school. Waarom een gebedsgroep? In deze tijd komt er veel op de kinderen af, zowel in positieve als in negatieve zin. Ook het christelijk onderwijs staat onder druk. Door te bidden voor de kinderen, de leerkrachten en het schoolbestuur willen we hen daarin ondersteunen. Om zo mee te bouwen aan een positief, goed, christelijk leer- en leefklimaat.

De Internationale Bijbelbond (IBB) heeft in 1995 het initiatief ontwikkeld om ouders te motiveren voor de scholen en hun kinderen te bidden. Op veel plaatsen in Nederland zijn al ouder-gebedsgroepen actief. Zo ook binnen de 4 scholen van de VCPO-N. Als gebedsgroep van het Kompas zijn we aangesloten bij de IBB en ontvangen we 1x per maand de gebedsbrief voor ouders en school.

Eén keer per jaar, in mei, komen we met alle gebedsgroepen een ochtend samen, het programma van de ochtend is afhankelijk van de gebedsgroep die de ochtend organiseert.

We benadrukken, dat het voor iedereen is, ongeacht welke kerkelijke gezindte u heeft. We komen 1 ochtend in de maand bij elkaar, in overleg afwisselend bij 1 van de ouders thuis. Niet schoolgaande kinderen kunnen gewoon meekomen. De datum en adres vindt u in de nieuwsbrief. U bent van harte welkom om vrijblijvend een keertje te komen kijken! In de lerarenkamer ligt een schrift waarin de leerkrachten hun gebedspunten kunnen noteren. Ouders en kinderen kunnen door een papiertje in de overblijfbus te doen ook punten kenbaar maken om voor te bidden.

Naast het gebed proberen wij , onder andere door het sturen van kaartjes aan zieken, de school en de ouders, te ondersteunen en te bemoedigen. Met enige regelmaat hebben we een creatieve activiteit, waarin we iets maken voor de kinderen of de leerkrachten. Ook hierdoor willen we de leerkrachten bemoedigen het evangelie aan de kinderen uit te leggen, en de kinderen laten weten dat zij kostbaar zijn in Gods' ogen.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met één van onze contactpersonen.

Gé Snijder, Westeinde 116 (0529-484052)
Inge Visscher, Ruitenveen 17 (0529-482342)