Ontwikkeling van het kind

Ik en gevoel (emotionele ontwikkeling)

Wij streven ernaar dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt, vertrouwen heeft in zichzelf, in elkaar en in ons. Deze basisvoorwaarde is essentieel om geloof en plezier te hebben in eigen kunnen (competentie). Werken aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen zit verweven door het hele onderwijs op onze school. lees verder

 

Overblijven

Op het Kompas vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier overblijven. Alle kinderen kunnen zich hiervoor opgeven .... lees verder

 

Buitenschoolse Opvang

Het Kompas vindt het belangrijk dat uw kind ook buiten school terecht kan bij een organisatie die past bij haar onderwijskundige, pedagogische en christelijke identiteit. Daarom is samen met de buurtvereniging en de ouders van de OR/MR en de VCPON een visiedocument (de school met een plus) geschreven en is besloten samen te werken met kindercentrum Bzzzonder. lees verder

 

Verkeersouders

Henriëtte Kragt en Hilleen Russcher zijn de huidige verkeersouders van “Het Kompas”.

Samen proberen we de schoolomgeving verkeersveilig te houden.  We zijn actief met het verkeer bezig .... lees verder

 

Gebedsgroep

In 2006 hebben een aantal ouders van het Kompas het initiatief genomen om te starten met een gebedsgroep voor de school. Waarom een gebedsgroep? In deze tijd komt er veel op de kinderen af, zowel in positieve als in negatieve zin. Ook het christelijk onderwijs staat onder druk. Door te bidden voor de kinderen, de leerkrachten en het schoolbestuur willen we hen daarin ondersteunen. Om zo mee te bouwen aan een positief, goed, christelijk leer- en leefklimaat. lees verder

 

Rooster oud papier

lees verder

 

Ouderparticipatie

lees verder