“Bibliotheek op school” voor basisscholen Het Kompas en De Meele.

 

Biebopschool1Dinsdag 13 oktober om 11.00 uur tekenden basisschool Het Kompas en De Meele en de Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen een samenwerkingsverband wat betreft het leesbevorderingsprogramma ‘de Bibliotheek op school’.

De basisscholen en de Bibliotheek gaan intensief samenwerken om ervoor te zorgen dat de leerlingen meer plezier krijgen in lezen.

1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. 25 procent van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. De remedie is: leeskilometers maken! Met 15 minuten vrij lezen per dag leest een kind 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met 1000 woorden per jaar. Wanneer kinderen plezier krijgen in lezen gaan ze meer lezen, worden ze er beter in en kunnen ze beter leren en participeren in de maatschappij. Het landelijk programma van de Bibliotheek op school is een strategische aanpak die het plezier in lezen vergroot en de leesvaardigheid van kinderen meetbaar verbetert. Een leerkracht van Het Kompas volgde de cursus “Open Boek” van de Bibliotheek, een tweede en een docent van de Meele  volgt hem momenteel. Bibliotheek en school trekken samen op en het leesplan staat centraal. De Bibliotheek zorgt voor een vernieuwde schoolbibliotheek met een uitleensysteem, er worden nieuwe werkvormen ingezet en activiteiten georganiseerd. Alles met het doel om het leesplezier te vergroten.

Foto: Directeur Gerlof Smit van beide scholen en Directeur Bibliotheek Renee Kerdijk

 

Biebopschool2

Vrijdag 16 oktober om 11.45 – 12.15 uur is er een kleedjesboekenmarkt. Vanaf 12.00 uur zijn ouders, opa’s en oma’s welkom.

Leerlingen mogen boeken verkopen in de gymzaal. De maximale prijs per boek is 1 euro. Om 11.30 uur gaan de leerlingen de boeken uitstallen op het kleedje. Vanaf 11.45 uur begint de verkoop voor alle leerlingen in de school. Het maximumbedrag dat de leerlingen mee mogen nemen is 5 euro.

Heb jij wel eens op een gekke plek een boek gelezen?

In de kinderboekenweek is het jouw kans om op een zo origineel mogelijke plek een boek te lezen. Maak hiervan een foto met als thema 'raar maar waar'. Lever de foto in bij je juf of meester. Prijsuitreiking is op 16 oktober 2015.

Vrijdag 2 oktober stond in het teken van Dierendag. De leerlingen mochten een dier of knuffel meenemen naar school. Van half 9 tot 9 uur leek het wel een kleine kinderboerderij bij ons op schoolplein. De dieren en knuffels kregen veel bekijks van ouders en leerlingen.

De leerlingen in groep 5 en 6 hebben het recht om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen voor de leerlingenraad bij ons op school. Vorige week werd bekend dat zich in totaal 9 leerlingen, uit groep 5/6, zich verkiesbaar wilden stellen voor de leerlingenraad. Om de kiezers uit de klas op weg te helpen, mochten de leerlingen afgelopen week campagne voeren en er was zendtijd in de klas. De leerlingen presenteerden zich aan de klas en vertelden waar ze voor staan.

Afgelopen maandag kon er door de klas anoniem worden gestemd bij het stembureau bij ons in de school. Het was een spannende verkiezingstijd. Uiteindelijk zijn Lucinda (groep 5) en Noor (groep 6) gekozen voor de leerlingenraad bij ons op school. Zij gaan het komende jaar groep 5 en groep 6 vertegenwoordigen in de leerlingenraad van het Kompas in Nieuwleusen.

We wensen Noor en Lucinda een fijne tijd toe in de leerlingenraad.