Godsdienstige vorming Kind op Maandag
Geestelijke stromingen Kind op Maandag + boeken geestelijke stromingen
Taal- en rekenontwikkeling kleuters Onderbouwd, Basboeken en praatplaten
Map Fonemisch bewustzijn, prentenboeken, ontwikkelingsmaterialen, VLL kern 1
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen, computerprogramma Ambrasoft
Voortgezet technisch lezen Lekker Lezen
Begrijpend/ studerend lezen Nieuwsbegrip + XL
Nederlandse taal en spelling ZLKLS – Jose Schraven (groep 4 t/m 6)
Taal actief i.c.m. methodiek ZLKLS – Jose Schraven (groep 7/8) + computerprogramma
Kinheim werkwoordspelling
Ambrasoft oefenprogramma’s
Woordenschat 10 woorden per week op basis van de taalmethode en de methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis
Engelse taal Just do it!
Schrijven Schrijven in de basisschool
Rekenen en wiskunde Wereld in Getallen
Aardrijkskunde De blauwe planeet
Geschiedenis Speurtocht
Natuuronderwijs Natuurlijk als naslagwerk
NOT - programma Koekeloere
NOT - programma Huisje, boompje, beestje
NOT - programma Nieuws uit de natuur
Verkeer 3VO Rondje verkeer (gr.1 t/m 4)
3VO Op Voeten en Fietsen (gr. 5/6)
3VO Jeugd Verkeerskrant (gr. 7/8) / Blokboek verkeer
Muziek Muziek moet je doen
Tekenen Tekenvaardig
Techniek Techniektorens
Handvaardigheid Handdvaardig
Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Methode bewegingsonderwijs van de basisscholen gemeente Dalfsen
Gezondheidsopvoeding Programma G.G.D.
Sociaal-emotionele ontwikkeling Kanjertraining
Serie gevoelens van NZV,
Thema’s uit ‘Kind op Maandag’