Graag willen wij alle ouders van de kinderen bij ons op school zo goed mogelijk informeren. Als ouders gaan scheiden, kan de informatievoorziening minder vanzelfsprekend verlopen. Gescheiden ouders hebben volgens het Burgerlijk Wetboek ieder recht op evenveel informatie van de school over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind (artikel 377c).

Indien er sprake is van een scheiding, is het voor de school belangrijk te weten wie van de ouders het wettelijk gezag heeft over het kind. Die zijn (is) de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind en verantwoordelijk voor de opvoeding. In de meeste gevallen hebben beide ouders het ouderlijk gezag, soms ligt het bij één van de ouders.

Tegenwoordig behoren ouders bij een echtscheiding een ouderschapsplan te overleggen. In het belang van het kind is het goed om de school schriftelijk op de hoogte te stellen van de afspraken uit het ouderschapsplan. Wanneer leerkrachten van kinderen met gescheiden ouders op de hoogte zijn van de inhoud, kunnen zij verantwoord handelen conform de vastgelegde afspraken.
Als school is het niet praktisch alle informatie dubbel mee te geven. In geval van een scheiding willen wij graag met beide ouders afspreken welke ouder contactpersoon is voor de informatie van de school. Wij gaan er dan van uit dat alle informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder.

Stellen beide ouders het toch op prijs afzonderlijk de informatie te ontvangen, dan zal de school daaraan tegemoet komen. Graag verwijzen wij betreffende ouders naar onze website. Daar vindt u o.a. de Nieuwsbrief van Het Kompas met alle actuele informatie.