De jeugdgezondheidszorg (JGZ) door GGD IJsselland op de basisschool

Uw kind is in de eerste 4 jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau van Carinova geweest. Deze jeugdgezondheidszorg wordt op de basisschool voortgezet door de jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland voor kinderen van 4 tot 19 jaar.

Uw kind wordt in de basisschoolperiode twee keer onderzocht: in groep 2 en in groep 7. Dit preventief gezondheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de assistente van GGD IJsselland. De jeugdverpleegkundige houdt spreekuren op de basisschool. De jeugdarts houdt spreekuren op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ouders en leerkrachten kunnen ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. Vragen over gezicht- gehoor- en groeiproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedrag en chronische ziektes kunt u met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, overgewicht, voeding en zindelijkheid. 

 

Spreekuren voor alle kinderen

Het spreekuur van de jeugdverpleegkundige is op de eigen basisschool. Het spreekuur is er voor alle kinderen van de basisschool. Het spreekuur begint met een half uur inloopspreekuur. Hier kunt u zonder afspraak terecht. Aansluitend vindt het spreekuur plaats. Hier komen kinderen en hun ouders of verzorgers nadat zij een afspraak hebben gemaakt of nadat zij voor dit spreekuur zijn uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Deze uitnodiging kan bijvoorbeeld voortkomen uit het onderzoek in groep 2 of groep 7.

Indien u een afspraak wilt voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts verzoek ik u mij te mailen (zie hieronder mijn e-mail adres) of te bellen naar het algemene nummer van de GGD JGZ (zie hieronder).

Aangezien ik maar enkele malen op de basisschool zal kunnen zijn, zijn er extra inloopspreekuren gepland.

Het spreekuur is gratis en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Ook een leerkracht kan een kind aanmelden voor het spreekuur nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

De data voor de spreekuren van de jeugdverpleegkundige en de extra inloopspreekuren vindt u onderaan deze tekst. De data van de spreekuren van de jeugdarts worden per maand bepaald,

 

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u advies dan kunt u altijd contact met mij opnemen via onderstaande gegevens;

Jeugdgezondheidzorg GGD IJsselland

José Plette-Waanders - jeugdverpleegkundige

werkdagen: maandag en dinsdag hele dag en donderdagochtend

www.ggdijsselland.nl

Algemeen nummer JGZ: 038-4281500

www.ggdijsselland.nl

 

Centrum voor Jeugd en Gezin* 
Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen in dit centrum terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Binnen de centra werken verschillende organisaties die met
jeugd te maken hebben samen op het gebied van preventie, advies, hulp en ondersteuning. Dicht
in de woon- en leefomgeving moeten deze functies zonder figuurlijke drempels en wachttijden
beschikbaar zijn. Doel is zo vroegtijdig mogelijk advies, hulp en ondersteuning bieden om te
voorkomen dat er (grot(er)e) problemen ontstaan en dat gebruik gemaakt moet worden van
‘zwaardere’ vormen van hulp.